Showing posts with label Names of Weapons. Show all posts
Showing posts with label Names of Weapons. Show all posts

Tuesday, 15 July 2014

Names of Weapons (Part 1)


(1) Roman Urdu: Banduq
English: Gun

(2) Roman Urdu: Goli
English: Bullet

(3) Roman Urdu: Khanjar
English: Dagger

(4) Roman Urdu: Top
English: Cannon

(5) Roman Urdu: Tir
English: Arrow

(6) Roman Urdu: Dhal
English: Shield

(7) Roman Urdu: Pistol
English: Pistol

(8) Roman Urdu: Kaman
English: Bow

(9) Roman Urdu: Barud
English: Gunpowder

(10) Roman Urdu: Hathiyar
English: Arms